» Odwiedziny
Online: 3
Dzisiaj: 11
7 dni: 1099
Ten rok: 53487
Ogółem: 528294

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolu

Druhowie OSP Nadole w roku 1950. Od ponad stu lat w dzieje miejscowości Nadole wpisuje się lokalna Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. O jej powołaniu zaczęto myśleć w 1905 roku, po pożarze w gospodarstwie największego gospodarza we wsi i właściciela Jeziora Żarnowieckiego, Augustyna Konkola seniora. Spłonęła wówczas obora ze stodołą. Plany udało się zrealizować w 1907 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego sołtysa Nadola Ksawerego Hasse, landrat (starosta) lęborski przekazał środki na budowę remizy strażackiej. Przetarg na budowę wygrał Ksawery Styn i Augustyn Pieniążk (główny wykonawca robót murarskich). Drzewo wykorzystane przy budowie przekazał bezpłatnie Ksawery Styn.

Pierwsza remiza OSP Nadole. Zbudowana z czerwonej cegły remiza o wymiarach 3 x 5 m. stanęła na centralnym placu w Nadolu, ofiarowanym przez Michała Piłata z współwłaścicielami. Budynek remizy przetrwał aż do 1988 roku, kiedy to został rozebrany. Obecnie w miejscu tym stoi syrena alarmowa.

W skład pierwszego zarządu straży w 1907 roku weszli: Bogusław Kupski, Ksawery Hasse, Ksawery Styn, Augustyn Konkol senior, Augustyn Struk.

Ręczna konna sikawka z 1910 roku.

Kolejna ważną datą w dziejach nadolskej straży był rok 1910. Wtedy to landrat lęborski przekazał na jej potrzeby ręczną konną sikawkę wykonaną z mosiądzu. Na tabliczce znamionowej wyryty był numer 409, rok produkcji 1910 oraz napis Gemeinde Nadolle. Obecnie sikawka znajduje się w miejscowym skansenie. Brakuje na niej jedynie tabliczki znamionowej, która nie wytrzymała próby czasu.

21 marca 1935 roku, w obecności Delegata Oddziału Powiatowego I. Mierewicza, odbyło się w Nadolu zebranie organizacyjne, na którym miejscowi strażacy jednogłośnie przyjęli wzorcowy statut Stowarzyszenia i skierowali podanie do wojewody pomorskiego o zarejestrowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolu. 

Po wojnie w 1952 roku na nowo OSP jako stowarzyszenie zorganizował Klemens Rutz i kierował nią przez 20 lat. 

W 1956 r. straż z Gniewina przekazała nadolskiej OSP pierwszą motopompę produkcji angielskiej, która była przechowywana w magazynach Państwowego Gospodarstwa Rolnego, na przystani rybackiej w Nadolu. Z tego też miejsca tłoczono wodę z pobliskiego jeziora w kierunku wsi gasząc lokalne pożary. W 1961 roku jednostka otrzymała kolejną motopompę, tym razem była to pompa typu Leopolia M800.

Obecnie użytkowana remiza. Na początku lat 80. padła propozycja ze strony Komendy Głównej Straży Pożarnej aby wybudować nową remizę w Nadolu. 8 czerwca 1983 roku zatwierdzono decyzję o jej budowie. Osobą odpowiedzialną za budowę został Józef Ruc. W sierpniu tego samego roku położono pierwsze fundamenty. Uroczystego otwarcia remizy dokonano 1 grudnia 1984 roku. Obiekt ten służy miejscowym strażakom do dnia dzisiejszego.

Międzyczasie, bo 16 maja 1982 roku, w 75. rocznicę powstania OSP Nadole, podczas uroczystości przed hotelem robotniczym w Nadolu, wręczono miejscowej jednostce sztandar.

Star 244 użytkowany przez OSP Nadole w latach 1985-2008. Kolejną bardzo ważną datą dla nadolskiej OSP był dzień 27 stycznia 1985 roku - wtedy to jednostka otrzymała nowy samochód strażacki marki STAR 244 GBM, eksploatowany z powodzeniem do stycznia 2008 roku.

Przez krótki okres od 1985 do 1988 roku remiza OSP Nadole była siedzibą zawodowej straży pożarnej. Wiązało to się z budową Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”.
 Historia Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej EJŻ - czytaj więcej...

Na 90-lecie swego istnienia w 1997 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dodało to nadolskim strażakom wielu nowych obowiązków, ale jednocześnie, poprzez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania, umożliwia to stałe unowocześnianie sprzętu.

Uroczystość 100-lecia OSP Nadole. Podczas uroczystości 100-lecia istnienie OSP Nadole, które odbyły się 28 czerwca 2008 r. nastąpiło swoiste uwieńczenie działań miejscowych strażaków. Wtedy to uroczyście przekazano nadolskiej jednostce nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki MERCEDES ATEGO 1326 GBA zakupiony ze środków Urzędu Gminy Gniewino, KSRG i Zarządu Wojewódzkiego, wręczono również nowy sztandar.

1 czerwca 2013 r. do OSP Nadole trafił lekki pojazd ratownictwa technicznego marki Renault Master. Cztery lata później podczas obchodów 110-lecia istnienia jednostki miejscowi strażacy wzbogacili się o fabrycznie nową łódź ratowniczą. Podczas tych samych uroczystości odsłonięto tablicę pamięci honorująca osoby najbardziej zasłużone w dziejach jednostki. W 2022 roku podczas obchodów 115-lecia istnienia OSP do jednostki trafił fabrycznie nowy quad ratowniczy.

Jednostka OSP Nadole około 50 członków, w tym 20 honorowych. Przez lata miejscowi strażacy zajmowali czołowe lokaty na zawodach sportowo-pożarniczych różnego szczebla. Na dzień dzisiejszy OSP reprezentują dwie drużyny (seniorzy oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców).

Obecnie użytkowany Mercedes Atego 1326. Strażacy z OSP Nadole włączają się w życie kulturalne miejscowości poprzez współorganizację m. in. licznych imprez w dobudowanej w 1988 r. do remizy dużej świetlicy strażackiej oraz na placu sołeckim (np. zabawa z okazji Dnia Strażaka, gwiazdka dla dzieci, Dzień Seniora, zabawa sylwestrowa, festyny z okazji Pielgrzymki Wodno-Pieszej na Odpust Św. Anny). OSP zabezpiecza również imprezy letnie odbywające się w Nadolu. Ważnym aspektem działalności miejscowej jednostki jest również czynne uczestnictwo w uroczystościach o charakterze religijnym.

 

Statystyki wyjazdów w latach 1995-2019.

 

Najstarszymi strażakami OSP Nadole są obecnie:
- druh Edward Styn
- druh Józef Budnik
- druh Stefan Pałka
- druh Jan Marszewski
- druh Henryk Kamiński

 

 

 

Składy zarządów OSP Nadole od początku jej istnienia:
 
1907 – 1914 (do wybuchu I wojny światowej)
Bogusław Kupski, Ksawery Hasse, Ksawery Styn, Augustyn Konkol Senior, Augustyn Struk
 
1919 – 1935 (prawdopodobnie)
Józef Struk, Jan Styn, Józef Pieniążek (ówczesny sołtys), Augustyn Struk, Antoni Ladach
 
1935 – 1939 (do wybuchu II wojny światowej)
prezes: Augustyn Konkol
naczelnik: Jan Przybylski
sekretarz: Augustyn Struk
skarbnik: Augustyn Ladach
gospodarz: Józef Pieniążek
 
1946 – 1949 (z mianowania)
komendant straży: Alfons Bekisz
zastępca komendanta: Jan Dybowski
 
1949 – 1952 (z mianowania)
komendant straży: Szczepan Szymański
zastępca komendanta: Stanisław Dominik
 
1952 – 1958 (OSP zorganizowane na nowo jako stowarzyszenie)
prezes: Klemens Rutz
naczelnik: Augustyn Ladach junior
sekretarz: Bronisław Pieniążek
skarbnik: Stefan Lange
gospodarz: Jan Kuhr
 
1958 – 1962
prezes: Klemens Rutz
naczelnik: Józef Ruc
sekretarz: Bronisław Pieniążek
skarbnik: Stefan Lange
gospodarz: Jan Kuhr
 
1962 – 1972
prezes: Klemens Rutz
naczelnik: Edward Styn
sekretarz: Bronisław Pieniążek
skarbnik: Stefan Lange
gospodarz: Jan Kuhr
 
1972 – 1976
prezes: Bronisław Pieniążek
naczelnik: Zimnicki
sekretarz: Edward Styn
skarbnik: Jerzy Bekisz
gospodarz: Jan Kuhr
 
1976 – 1982
prezes: Edward Styn
naczelnik: Jan Marszewski
sekretarz: Bronisław Pieniążek
skarbnik: Jerzy Bekisz
gospodarz: Jan Kuhr
 
1982 – 1985
prezes: Józef Bekisz (po jego śmierci od 27.01.1985 roku zastąpił go Bernard Ladach)
naczelnik: Ryszard Dominik
sekretarz: Tadeusz Semmerling
skarbnik: Konrad Ziera
gospodarz: Zdzisław Warmbier
 
1985 – 1988
prezes: Edward Styn
naczelnik: Ryszard Dominik
sekretarz: Zdzisław Warmbier
skarbnik: Marek Ruc
gospodarz: Bronisław Kuhr
 
1988 – 1992
prezes: Edward Styn (26.05.1990 r. zastępuje go Ryszard Dominik i do 24.02.1991 roku pełni dwie funkcje prezesa i naczelnika)
naczelnik: Ryszard Dominik (od 24.02.1991 r. obowiązki naczelnika przejmuje Piotr Ladach)
sekretarz: Zdzisław Warmbier (od 01.07.1991 obowiązki sekretarza w zastępstwie pełni prezes)
skarbnik: Zdzisław Pienionske
gospodarz: Mieczysław Kafka (01.07.1991 roku zastępuje go Henryk Kafka)
 
1992 – 1994
prezes: Tadeusz Lessnau
naczelnik: Piotr Ladach
sekretarz: Bronisław Pieniążek
skarbnik: Kazimierz Lessnau
gospodarz: Henryk Kafka
 
1994 – 1996
prezes: Tadeusz Lessnau
naczelnik: Ryszard Dominik
sekretarz: Bronisław Pieniążek
skarbnik: Marek Ruc
gospodarz: Henryk Kafka
 
1996 – 2001
prezes: Maria Lessnau
naczelnik: Tadeusz Lessnau
sekretarz: Elżbieta Dominik
skarbnik: Marek Ruc
gospodarz: Henryk Kafka
 
2001 – 2006
prezes: Maria Lessnau
naczelnik: Tadeusz Lessnau
z-ca naczelnika: Rafał Kamiński
sekretarz: Elżbieta Dominik
skarbnik: Marek Ruc
gospodarz: Henryk Kafka (w 2004 roku zastąpił go Kazimierz Lessnau)
 
2006 – 2011
prezes: Tadeusz Lessnau
naczelnik: Rafał Kamiński
z-ca naczelnika: Mateusz Wyszecki
sekretarz: Jan Ladach
skarbnik: Marek Ruc
gospodarz: Kazimierz Lessnau
 
2011 – 2016
prezes: Tadeusz Lessnau
naczelnik: Rafał Kamiński
z-ca naczelnika: Wiesław Ziera
sekretarz: Adam Dolny, od 22.11.2014 r. Michał Pieniążek
skarbnik: Marek Ruc, od 22.11.2014 r. Maciej Kamiński
gospodarz: Kazimierz Lessnau
 
2016 - 2021
prezes: Tadeusz Lessnau
naczelnik: Rafał Kamiński
z-ca naczelnika: Wiesław Ziera
sekretarz: Michał Pieniążek
skarbnik: Maciej Kamiński
gospodarz: Kazimierz Lessnau (do 22.05.2017 r.)
 
2021 - do chwili obecnej
prezes: Tadeusz Lessnau do 6.09.2021 r., od 21.04.2022 Paweł Ziera
naczelnik: Rafał Kamiński
z-ca naczelnika: Ireneusz Kafka
sekretarz: Michał Ziera
skarbnik: Maciej Kamiński
gospodarz: Michał Pieniążek
 
 
 
 
Największe akcje ratowniczo-gaśnicze, w których uczestniczyła jednostka z Nadola na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat:
 
Na terenie Nadola:

- okres międzywojenny - pożar chaty Józefa Pieniążka (spaliła się doszczętnie) – w akcji gaśniczej wykorzystano ręczną pompę z Nadola

- 24 grudnia 1966 r. - pożar chaty Leona Lessnau (spaliła się doszczętnie) – w akcji gaśniczej brali udział strażacy z Nadola z motopompą, Star 20 z Kostkowa, jednostka z Wejherowa – Star 20.

- lipiec 1967 r. – pożar strychu z sianem w budynku Augustyna Hochszulca (dom uratowano) – w akcji gaśniczej brała udział nadolska straż z motopompą, OSP Kolkowo (ciagnik z motopompą), Star 20 z OSP Gniewino

- zima 1969 r. – pożar obory i stodoły Stanisława Dominik(spaliły się budynki, padły krowy i konie) – w akcji uczestniczyły jednostki OSP: Nadole, Strzebielinko, Kolkowo, Chynowie z motopompami oraz autami bojowymi Star 20 jednostki z: Gniewina, Rybna, Kostkowa i Wejherowa

- lipiec 1976 r. – pożar dwóch gospodarstw Augustyna Ladach i Klemensa Rutz (spłonęły stodoły i obory) – w akcji gaśniczej uczestniczyły OSP: Nadole (czerpano wodę z hydrantu), Strzebielinko z motopompą, oraz jednostki z Wejherowa i Bolszewa autami bojowymi marki Star 20.

- 24 kwietnia 1980 r. – pożar budynku mieszkalnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w centrum wioski (spłonął całkowicie) – w akcji gaśniczej uczestniczyły OSP: Nadole (korzystano z hydrantu i motopompy), OSP Gniewino, OSP Kostkowo, OSP Wierzchucino autami bojowymi Star 20 oraz jednostka z Wejherowa.

- sierpień 1995 r. – pożar kawiarni w budynku Ryszarda Dominik (budynek uratowano) – w akcji gaśniczej uczestniczyły jednostki OSP z: Nadola (Star 244), Gniewina (Star 244), Kostkowa (Star 200), Opalina (Star 20) oraz jednostka PSP z Wejherowa (Jelcz)

- 25.02.2006 r. – pożar domu typu „stolbud” na Osiedlu na Stoku (budynek uległ częściowemu spaleniu) – w akcji gaśniczej uczestniczyły następujące jednostki OSP: Nadole (STAR 244), Gniewino (Star 244), Kostkowo (Mercedes i Magirus), Wierzchucino (Jelcz), Choczewo (Jelcz) oraz jednostka PSP z Wejherowa (Mercedes).

 
Poza terenem Nadola:

- lata sześćdziesiąte – pożar w gospodarstwie Bonifacego Styn z Lubkowa – w akcji gaśniczej uczestniczyła motopompa z Nadola przetransportowana na miejsce łodzią.

- lata siedemdziesiąte – dwa pożary gospodarstw należących do rodzin Białk i Styn z Kartoszyna – w akcji gaśniczej uczestniczyła motopompa z Nadola

- lata osiemdziesiąte – pożar chlewni w Brzynie należącej do Państwowego Gospodarstwa Rolnego

- pożar budynku mieszkalnego i obory w Brzynie należącej do Państwowego Gospodarstwa Rolnego

- pożar torfów na Bielawskich Błotach

- lata dziewięćdziesiąte - pożar stodoły w Wierzchucinie należącej do Państwowego Gospodarstwa Rolnego

- 11-12.07.2001 r. – akcja ratownicza podczas powodzi w Gdańsku

- 17-18.12.2009 r. - pożar chlewni i stodoły w Perlinie

- 7.02.2012 r. - pożar budynku wielorodzinnego w Ciekocinku

- 26-28.07.2013 r. - pożar balotów słomy w Lisewie 

- 2.01.2015 r. - pożar domu w Salinku

- 17-18.08.2015 r. - pożar zboża w okolicach miejscowości Mierzynko

 

 
Najważniejsze osiągnięcia sportowe na przestrzeni ostanich kilkudziesięciu lat:


- 1986 r. – I miejsce na rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Wejherowie
– III miejsce na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Czarnej Wodzie
- 1993 r. – II miejsce na rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Wejherowie
- 1997 r. – I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- 1999 r. – I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- 2004 r. – I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- 2005 r. – II miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- 2006 r. – I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- 2009 r. – II miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- 2011 r. – II miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Rumi
- 2012 r. – I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- 2013 r. – I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie 
- I miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- 2014 r. - I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- VI miejsce na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- I miejsce na powiatowym turnieju w halową piłkę nożną drużyn OSP w Gniewinie
- III miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych drużyn MDP chłopców w Redzie
- 2015 r. - II miejsce na wojewódzkim turnieju w halową piłkę nożną drużyn OSP w Szemudzie
- I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- I miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- II miejsce na powiatowym turnieju w halową piłkę nożną drużyn OSP w Łęczycach
- 2016 r. - I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- 2017 r. - I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- I miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Rumii
- I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych drużyn MDP chłopców w Gniewinie
- 2018 r. - I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie (drużyna seniorów I)
- II miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie (drużyna senierów II)
- II miejsce na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- III miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych drużyn MDP chłopców w Gniewinie
- 2019 r.

- II miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Linii

- 2022 r.

- I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gniewinie
- I miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Choczewie
- I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych MDP chłopców w Gniewinie
- II miejsce KDP na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Choczewie

             

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolu spisano na podstawie relacji druha Edwarda Styn oraz materiałów Zarządu OSP Nadole.
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych.
» Kontakt

Nip:
5882004496
Regon:
192606920
KRS:
0000081987
OSP NADOLE

ul. Strażacka 20
84-250 Gniewino

Tel: 533 904 144
nr konta:
16 8350 0004 4200 0433 2000 0010
» Fotogaleria
OSP Nadole druga w powiecie wejherowskim!!! - 12.06.2011
» Statystyki
2024 2023
«
»
Ogółem zdarzeń: 7 11
Pożary: 1 4
Miejscowe zagrożenia: 6 7
Fałszywe alarmy: 0 0
Stan do dnia: 30 maja.
» Polecamy
OSP Choczewo - Ochotnicza Straż Pożarna w ChoczewieOSP Gniewino - Ochotnicza Straż Pożarna w GniewinieKP PSP Wejherowo - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
Copyright © 2011-2024 - OSP Nadole - All Rights Reserved.